Eko-lekcje w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Na zaproszenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Końskie mieli okazję uczestniczyć w pogadankach ekologicznych dotyczących zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
Spotkania podzielone były na 2 części. Pierwsza obejmowała pogadankę wraz z praktyczną nauką segregacji odpadów, natomiast w drugiej części grupy zwiedzały Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Zajęcia prowadzone były przez pracowników PGK: Magdalenę Zbylut, Annę Ciszek i Aleksandrę Wojciechowską – Wilk, Janusza Owczarka i Andrzeja Wojnowskiego.
Od września br. nasze przedsiębiorstwo odwiedziło 330 dzieci wraz z nauczycielami ze szkół w Bedlnie, Dziebałtowie, Kazanowie, Nieświniu, Stadnickiej Woli oraz SP 1 i SP 2 w Końskich. Każdy uczestnik pogadanki otrzymał zestaw gadżetów promocyjno-edukacyjnych.
Eko-lekcje odbywały się w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej współfinansowanej ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020, realizowanej z projektu pn. „Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie”, którego celem są kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym usprawnienie procesu recyklingu i odzysku odpadów.

Skip to content