Projekt CORE

I spotkanie świętokrzyskich interesariuszy projektu CORE

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach spotkali się świętokrzyscy interesariusze międzynarodowego projektu CORE. Rozmawiali o nowatorskich rozwiązaniach i dobrych praktykach w obszarze kompostowania na obszarach wiejskich.

https://www.swietokrzyskie.pro/i-spotkanie-swietokrzyskich-interesariuszy-projektu-core/

Skip to content