II Spotkanie Interesariuszy projektu Interreg CORE: Wychodząc naprzeciw wyzwaniom regionu

W dniu 20 grudnia 2023r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się II Spotkanie Interesariuszy projektu programu Interreg Europe pn. „CORE – Kompostowanie na obszarach wiejskich”. Jest to projekt realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027, w którym uczestniczą przedstawiciele ośmiu krajów, w tym też Polski, reprezentowanej przez województwo świętokrzyskie.

https://www.swietokrzyskie.pro/ii-spotkanie-interesariuszy-projektu-interreg-core-wychodzac-naprzeciw-wyzwaniom-regionu/

Skip to content