Informacja o projekcie – fotowoltaika

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o. o. w roku 2019 zakończyło realizację projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych…”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. W tym przypadku energia pozyskiwana jest ze słońca.

W ramach zawartej z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowy o dofinansowanie dokonano zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 627,20 kWp. W skład farmy wchodzi 2240 paneli polikrystalicznych o mocy 280 Wp oraz 14 sztuk inwerterów. Wyprodukowana energia pokrywa zapotrzebowanie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Produkcja energii rocznie wynosi ok. 700 MWhe. Zgodnie z prowadzoną statystyką szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych w przeciągu ostatniego roku wyniósł 569,24 tony równoważnika CO2.

Instalacja została zamontowana na zamkniętej zrekultywowanej kwaterze składowiska i zajmuje powierzchnię ok. 1 ha.

Skip to content