Małe podsumowanie 2021 roku! To był bardzo owocny czas. Zobaczcie sami!

Pierwszy kwartał roku rozpoczęliśmy od podpisania umowy z Województwem Świętokrzyskim na rozbudowę PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie. Już niebawem pokażemy Wam efekt naszej pracy! Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na luty 2022 roku. Wartość dofinansowania to prawie 700 tyś zł.

26 kwietnia 2021 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały podpisane dwie umowy pomiędzy PGK sp. z o. o. a NFOŚiGW, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa energooszczędnego budynku administracyjno – socjalnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o.” Łączna kwota dofinansowania inwestycji to 1 450 000,00 złotych, z czego 650 000,00 zł to dotacja a 800 000,00zł otrzymano w formie pożyczki.

W maju powiększyliśmy nasz tabor o nowoczesne śmieciarki dwukomorowe, które pozwalają nam na jednoczesny odbiór różnego rodzaju odpadów. Oznacza to, że za jednym przejazdem zabieramy dwie różne frakcje śmieci np. szkło i plastik, czy papier i bioodpady lub odpady zmieszane. Komory wyposażone są w indywidualne prasy, co zwiększa efektywność, ogranicza koszty i czas pracy, jak również działa proekologicznie wpływając na zmniejszenie emisji spalin.

Zakupiliśmy również Prasokontener, który jest użytkowany w Sielpi. Wyposażony jest on w tłok prasujący, dzięki któremu odpady są zgniatane i mocno zmniejszają swoją objętość. Urządzenie jednorazowo może pomieścić nawet 7 ton odpadów!

W ramach projektu pn.: „Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich” – zmodernizowaliśmy istniejącą linię do przerobu odpadów poprzez dostawienie dodatkowej nitki przenośników, umożliwiającej przeróbkę jednocześnie odpadów segregowanych i niesegregowanych. Wartość dofinansowania to prawie 1 mln 400 tyś zł.

Zdajemy sobie sprawę, że człowiek stanowi nierozerwalną część środowiska, dlatego ważną kwestią jest konieczność kształtowania od najmłodszych lat prawidłowych postaw ekologicznych wśród dzieci. W 2021 roku postawiliśmy na wdrażanie dobrych nawyków związanych z dbaniem o środowisko oraz prawidłowym gospodarowaniem odpadami. Od maja w siedzibie PGK organizowaliśmy prelekcje dla najmłodszych. Łącznie odwiedziło nas ponad 400 uczniów, którzy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat prawidłowego postępowania z odpadami. Spotkania podzielone były na dwie części. Pierwsza obejmowała wykład wraz z praktyczną nauką segregacji odpadów komunalnych, w drugiej grupy zwiedzały Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć cały proces przerobu i odzysku surowców z odpadów. Akcje edukacyjne trwały do grudnia 2021 roku. Przygotowaliśmy materiały edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji, które dostarczone zostały do mieszkańców poprzez urzędy gmin, szkoły i pozostałe instytucje.


We wrześniu zorganizowaliśmy akcje „DRZEWKO ZA SUROWCE”, która okazała się dużym sukcesem. Każdy mieszkaniec naszej gminy, niezależnie od wieku mógł wymienić posegregowane odpady (baterie, puszki lub butelki PET) na sadzonkę drzewa lub krzewu. Licznie przybyły również delegacje ze szkół i przedszkoli. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, za co bardzo Państwu dziękujemy! Dwukrotnie uczestniczyliśmy również w akcji nasadzeń drzew organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich, przy zbiornikach „Browary”.
Razem z Wami posadziliśmy ponad 3 TYSIĄCE DRZEW I KRZEWÓW! ????


Rok zakończyliśmy podsumowaniem konkursu plastycznego dla szkół pn.: „Dobrze się czuje bo odpady segreguję!”, ogłoszonego we wrześniu b.r.. Do siedziby PGK łącznie wpłynęło 17 prac naszych milusińskich. Wszystkie charakteryzowały się kreatywnością i ciekawymi pomysłami. Zwycięzcą konkursu została Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie. Każdy uczeń z klas, które wzięły udział w konkursie otrzymał książkę „ My strażnicy planety”. W 2022 roku zamierzamy kontynuować nasze zamierzenia edukacyjne i propagować prawidłowe postawy proekologiczne wśród dzieci i dorosłych.


Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz FB! ????

Skip to content