DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY (DFK) organizuje i kieruje rachunkowością Spółki oraz rozliczeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – PRACOWNICZY (DAP):
 – organizuje całokształt spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
i szkoleniami, jest odpowiedzialny za zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz BHP.
Skip to content