Dział Targowisk Miejskich (DTM)

M
"

Zobacz

Dział Targowisk Miejskich (DTM) organizuje i nadzoruje całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Targowicy Miejskiej i Rolnej, w tym:

  • prowadzi rezerwację stołów i innych miejsc targowych,
  • pobiera opłaty za handel poza Targowicą w miejscach nieobjętych zakazem handlu,
  • utrzymuje porządek w obiektach targowisk i na placach targowych,

Targowica Miejska posiada dwie lokalizacje:

1. Targowica Rolna przy ulicy Armii Krajowej – czynna jest dwa razy w tygodniu tj. wtorki i piątki w godz. od 7:00 do ok. 15. Handel płodami rolnymi: zbożem, warzywami i owocami, mieszankami pasz.

2. Targowica Miejska w obrębie ulic Spółdzielczej, Dolnej i Wojska Polskiego – czynna od poniedziałku do soboty. Wtorek i piątek to główne dni targowe.
Handel odbywa się w pawilonach i na tradycyjnych straganach, gdzie prowadzona jest sprzedaż szerokiego asortymentu spożywczego, odzieżowego, przemysłowego (w tym elektronarzędzia i AGD). Na terenie Targowicy prowadzone są ponadto punkty usługowe, m.in. gastronomiczne, punkt szklarski, kaletniczo–szewski, dorabianie kluczy, fryzjer.

Regulamin Targowisk

Skip to content