ŚWIATOWY DZIEŃ RECYKLINGU

Obchodzony 18 marca Światowy Dzień Recyklingu powinien zwrócić uwagę każdego człowieka na konieczność segregacji odpadów komunalnych. Tak, aby choć część z nich udało się odzyskać i wykorzystać do produkcji nowych towarów, zamiast składować je na wysypiskach.

Przeciętna osoba tworzy co roku ponad 300 kg śmieci!

Segregujemy za mało odpadów lub robimy to źle?!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w roku 2023 gmina zobowiązana jest do uzyskania min. 35 % (wagowo) poziomu przygotowania odpadów komunalnych do ich ponownego użycia i recyklingu.

Recykling to proces mający na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Rozumie się przez to metodę odzysku, w ramach której odpady są przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, a następnie ponownie wykorzystywane w pierwotnym lub innym celu (źródło: https://www.teraz-srodowisko.pl/).

Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu stanowi obecnie duże wyzwanie. Mieszkańcy często popełniają błędy dotyczące segregacji odpadów. Nie da się np. odzyskać papieru, który jest mokry lub zatłuszczony. Szkło często wyrzucane jest z zawartością… Zatem nie każdy posegregowany przez nas odpad nadaje się do odzysku i ponownego przetworzenia. Poziom segregacji nie jest równy poziomowi recyklingu!

Nieprawidłowa segregacja lub jej brak wpływa więc na zapłatę kary z tytułu nieosiągnięcia założonego poziomu recyklingu przez Samorząd. A to z kolei może powodować zwiększenie kosztów – opłat za wywóz śmieci, które ponoszą mieszkańcy.

Więc segreguj:

  • Do ZIELONEGO pojemnika wrzuć SZKŁO. Nie musisz go myć. Szkło można przetwarzać wielokrotnie – powstaną z niego m.in. nowe słoiki i butelki.
  • Do ŻÓŁTEGO pojemnika wrzuć METAL I PLASTIK. Opakowania i puszki powinny być puste. Z materiałów tych powstaną m.in. nowe puszki, blacha, nowe butelki, zabawki lub ubrania).
  • Do NIEBIESKIEGO pojemnika wrzuć PAPIER (suchy i niezatłuszczony). Z odzyskanej makulatury produkowane są nowe książki, kartony czy papier toaletowy.
  • Do BRĄZOWEGO pojemnika wrzucaj BIOODPADY, czyli resztki roślinne i pozostałości jedzenia. Powstanie z nich naturalny nawóz, z przy większych ilościach biopaliwo.
  • Do CZARNEGO pojemnika wrzuć POZOSTAŁE ODPADY, które nie nadają się do recyklingu, z wyjątkiem leków, baterii i odpadów niebezpiecznych – trzeba je oddać do specjalnie wyznaczonych miejsc.
  • Duże śmieci, które nie mieszczą się w pojemnikach (meble, AGD, opony, gruz budowlany itd.), a da się je wyselekcjonować zawieź do PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Polecamy naszą stronę https://segregujemyodpady.pl/zasady-segregacji/

Dbajmy o swoje otoczenie!

Skip to content