Zakończenie rozbudowy PSZOK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o. o. zakończyło proces inwestycyjny związany z projektem pn. „Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem rozbudowy była wiata do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne, tj.: opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, odpadów szklanych, zmieszanych odpadów z betonu i gruzu ceglanego, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych.

Utwardzony został teren przed wiatą, który spełnia funkcję placu manewrowego.

Skip to content