Zmiana zasad odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Końskie.

W celu zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych należy złożyć wypełniony Wniosek oraz Oświadczenie.

 Projekt Umowy wraz z załącznikami:

 Aktualny cennik usług,

 Wniosek o zawarcie Umowy na wywóz odpadów komunalnych,

 Oświadczenie RODO i akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.

Skip to content