Szanowni Państwo, W świetle obowiązujących przepisów, w szczególności wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, selektywna zbiórka ....