Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o.o.

M
"

Zobacz

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 627,20 kWp. Instalacja zamontowana na zrekultywowanej kwaterze składowiskowej. W skład farmy fotowoltaicznej wchodzi 2240 modułów polikrystalicznych o mocy 280 Wp, 14 sztuk inwerterów. Z uwagi na duży pobór mocy przez istniejące odbiorniki zakłada się, iż wyprodukowana energia elektryczna będzie konsumowana głównie na potrzeby własne, natomiast nadwyżki wyprodukowane z instalacji fotowoltaicznej zostaną sprzedane do sieci. Projekt przewiduje zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Działanie 3.4 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Wartość projektu: 2 950 388,70 zł
Dofinansowanie z UE: 1 131 446,64 zł
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Perspektywa: 2014 – 2020
Ponadto na zabezpieczenie wkładu własnego dla tego projektu uzyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 1 203 881,19 zł.

Skip to content