Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów (RZZO)

M
"

Zobacz

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów (RZZO):

– organizuje i prowadzi działania w zakresie zbiórki, segregacji, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, w tym do podstawowych zadań należy:

  • przyjmowanie odpadów zmieszanych i segregowanych,
  • sortowanie odpadów segregowanych,
  • rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych,
  • odzysk, mechaniczne przetwarzanie i dalsze zagospodarowanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki,
  • prowadzenie instalacji do kompostowania odpadów zielonych i biodegradowalnych,
  • unieszkodliwianie odpadów komunalnych po ich przetworzeniu,
  • produkcji paliwa alternatywnego

– prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego nieodpłatnie wszyscy mieszkańcy gminy Końskie mogą przywozić odpady segregowane: makulaturę, tworzywa sztuczne, metale, meble oraz zużyte sprzęty RTV i AGD.

Informacja o utworzeniu rezerw rekultywacyjnych za 2021

Informacja o utworzeniu rezerw rekultywacyjnych za 2022

Informacja o utworzeniu rezerw rekultywacyjnych za 2023

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Galeria zdjęć

Skip to content