Modernizacja Linii Przerobu Odpadów w Hali Wielofunkcyjnej Regionalnego Zakladu Zagospodarowania Odpadów w Końskich

M
"

Zobacz

Celem projektu są działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, zmniejszanie ilości odpadów przekazywanych do składowania i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącej linii przerobu odpadów, polegająca na jej rozbudowie o nowy taśmociąg przeznaczony do przesyłu odpadów wraz zakupem ładowarki chwytakowej służącej poprawie wydajności linii i wspomagającej jej uniwersalność. Ponadto w celu zapewnienia kompleksowości prowadzonych działań, zaplanowano kampanię edukacyjną, promującą zachowania proekologiczne wśród mieszkańców gmin z których odbierane są odpady, tj. powiatu koneckiego i skarżyskiego.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Działanie: 4.2. Gospodarka odpadami
Wartość projektu: 1 946 475,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 337 212,50 zł
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
Perspektywa: 2014 – 2020

Galeria zdjęć

Skip to content