Kontakt

M
"

Zobacz

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Końskich Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie
tel.: 41 372 34 97
email: biuro@pgk.konskie.pl

 

Zakład Usług Komunalnych
tel.: 41 372 35 69

Zagospodarowanie i Utrzymanie Terenów Zieleni i Targowisk Miejskich
tel.: 41 372 95 58

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów
PSZOK  – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

tel.: 41 372 84 04

 

Wyślij Pismo za pomocą e-PUAP

ePUAP – Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Wyślij Pismo ogólne do PGK w Końskich Sp. z o. o.:

 1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
  http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
  2. Logujemy się, np. Profilem Zaufanym
  3. Następnie klikamy: Załatw sprawę
  4. W polu Ustaw/zmień adresatawyszukujemy naszą firmę wpisując dokładnie: PGKKonskie
  5. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat (klikamy na niego myszką)

Wybierz: Rodzaj pisma.
Wpisz: Tytuł pisma.
Wypełnij: Treść pisma.
Dodaj ewentualne załączniki.
Kliknij Dalej, a potem Podpisz i wyślij.

Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Książka telefoniczna

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

PSZOK czynny w godz. 7:00 do 17:00; w soboty w godz. 9:00 do 13:00

Kasa przedsiębiorstwa czynna jest w godz. od 8:00 do 14:00

Konta bankowe:
Bank Pekao SA: 02 1240 4416 1111 0000 4957 1161
BS w Końskich: 97 8494 0003 2001 0035 8404 0001

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iodjoannatusznio@gmail.com

Skip to content