Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie

M
"

Zobacz

W ramach projektu wybudowana została hala wielofunkcyjna z instalacją biologicznej i mechanicznej obróbki odpadów i częścią magazynową, reaktory do biostabilizacji oraz do biosuszenia, boksy na odpady pochodzące ze zbiórki selektywnej, kwatera składowiska wraz instalacjami odciekowymi i odgazowującymi i z monitoringiem środowiskowym oraz infrastruktura drogowa. Inwestycja obejmowała też budowę garażu na kompaktor, przebudowę lub adaptację istniejących obiektów, m.in.: punktu GPZON do czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych, rozbudowę kontenerów socjalnych. Z projektu powstała również stacja trafo, myjnia bramowa samochodowa, nowa najazdowa waga samochodowa. Zakupiono ciągnik rolniczy.

Celem projektu było zwiększenie przepustowości zakładu dla umożliwienia zagospodarowania odpadów z terenu powiatów koneckiego i skarżyskiego. Rozbudowa zakładu uwzględniała zalecenia ograniczenia składowania odpadów w sposób niekontrolowany, znacznego ograniczenia odpadów zmieszanych biodegradowalnych trafiających na składowisko.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)
Działanie: 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
Wartość projektu: 34 202 772,76 zł
Dofinansowanie z UE: 14 270 893,21 zł
Fundusz: Fundusz Spójności
Perspektywa: 2007 – 2013

Skip to content