Segregacja odpadów

M
"

Zobacz

Papier

Wrzucamy:
gazety, kolorowe czasopisma, książki, zeszyty, zapisane lub zadrukowane kartki papieru biurowego, opakowania papierowe i kartonowe, tekturę, torby, worki i pudła papierowe.
Nie wrzucamy:
papierowych opakowań z domieszką innych tworzyw (kartonów po mleku, napojach, sokach, pudełek po papierosach), kalki, tapet, zatłuszczonego, silnie zabrudzonego lub powlekanego folią papieru, celofanu, worków po cemencie, wapnie i materiałach sypkich.

Plastik i Metal

Wrzucamy:
butelki PET, butelki po produktach mlecznych, woreczki, kubki, tacki po produktach spożywczych, folię opakowaniową, torby plastikowe, AGD z tworzyw sztucznych, pojemniki po środkach chemii gospodarcze, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, kartoniki po mleku i napojach, puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny, metale kolorowe, kapsle.
Nie wrzucamy:
butelek po olejach silnikowych, środkach chemicznych i przemysłowych, styropianu, opakowań wykonanych z innych materiałów łączonych z tworzywami sztucznymi, opakowań po środkach do impregnacji drewna, farbach, lakierach, smarach, środkach ochrony roślin i nawozów, pojemników po aerozolach i środkach chemicznych.

Szkło

Wrzucamy:
Puste szklane butelki po napojach, puste słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach, inne całe szklane opakowania.
Nie wyrzucamy:
szkła stołowego, żaroodpornego i zbrojonego, ceramiki, porcelany, kryształów, doniczek;, żarówek i świetlówek, termometrów i strzykawek, szyb okiennych i samochodowych, luster, witraży, ekranów i lamp telewizorów, nieopróżnionych opakowań po lekach.

Bioodpady

Wrzucamy:
ściętą trawę, liście, resztki ugotowanych warzyw, obierki owoców i warzyw, stary chleb, odpady roślinne, resztki potraw.
Nie wrzucamy:
resztek owoców cytrusowych, skórek od bananów, kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków,

Baterie, chemikalia

Wrzucamy:
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory (zbierane w oryginalnych opakowaniach transportowych, a w przypadku ich braku w sposób zabezpieczający środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem).

 

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Końskie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zbierane odpady komunalne. 

RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW 
 • odpady papierowe 
 • odpady szklane 
 • odpady z tworzyw sztucznych 
 • odpady metalowe 
 • odpady wielomateriałowe 
 • opony (4 szt. od gospodarstwa) 
 • odpady wielkogabarytowe 
 • zużyte baterie i akumulatory 
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 
 •  przeterminowane leki, 
 • odpady zielone (tylko dla mieszkańców, którzy nie zadeklarowali kompostownika) 
 • odpady budowlano rozbiórkowe (do 500 kg na rok) 
Skip to content