Zakład Usług Komunalnych (ZUK)

M
"

Zobacz

Zakład Usług Komunalnych (ZUK):
– organizuje działalność w zakresie transportu oraz wywozu nieczystości stałych, w tym:

  • odbiera odpady komunalne od mieszkańców gmin i firm,
  • dzierżawi i opróżnia kontenery remontowo-budowlane,
  • odbiera odpady wielkogabarytowe od mieszkańców gmin, z którymi ma podpisane umowy (w wyznaczonych terminach),

– prowadzi sprzedaż pojemników i worków na odpady,

– wykonuje zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg.

Spółka prowadzi prace w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia oraz tak, aby nie stwarzać uciążliwości dla osób korzystających z terenu.

Osoby wykonujące poszczególne prace posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Pobierz i wypełnij Formularz Zamówienia Usługi i wyślij go na adres: zuk@pgk.konskie.pl

Galeria zdjęć

Skip to content