Zagospodarowania i Utrzymania Terenów Zieleni i Targowisk Miejskich (DZiUTZiTM)
M
"

Zobacz

Dział Zagospodarowania i Utrzymania Terenów Zieleni i Targowisk Miejskich (DZiUTZiTM)

– organizuje i prowadzi działalność w zakresie urządzania i bieżącej konserwacji terenów zielonych oraz zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku na terenach zieleni, w tym:

 • sadzeniem i pielęgnacją kwiatów, krzewów, żywopłotów i drzew,
 • koszeniem i  zakładaniem nowych trawników,
 • tworzeniem kwietników sezonowych,
 • oczyszczeniem chodników i alejek, usuwaniem powalonych drzew, bieżącym opróżnianiem koszy ulicznych,
 • oczyszczaniem słupów ogłoszeniowych na terenie miasta,
 • codzienną lustracją terenu i usuwaniem nieczystości (papiery, butelki, puszki, gałęzie, opakowania plastikowe itp.).
 • prowadzeniem usług koszenia, usług rębakiem i innych zleconych usług porządkowych:
   • całoroczne utrzymanie parków, zieleńców i pasów drogowych,
   • zakładanie trawników,
   • rekultywacja starych trawników
   • obsadzanie kwietników sezonowych oraz ich pielęgnacja,
   • przycinanie i formowanie żywopłotów
   • zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych i wieloletnich,
   • nasadzenie drzew i krzewów oraz prowadzeniem prac związanych z ich wycinką i pielęgnacją,
   • podlewanie, zraszanie – ogrodów, plantacji, skwerów,
   • zamiatanie mechaniczne i ręczne: placów, parkingów i chodników,
   • likwidacja „dzikich wysypisk”.

– organizuje i nadzoruje całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Targowicy Miejskiej i Rolnej, w tym:

 • prowadzi rezerwację stołów i innych miejsc targowych,
 • pobiera opłaty za handel poza Targowicą w miejscach nieobjętych zakazem handlu,
 • utrzymuje porządek w obiektach targowisk i na placach targowych.

Targowica Miejska posiada dwie lokalizacje:

1. Targowica Rolna przy ulicy Armii Krajowej – czynna jest dwa razy w tygodniu tj. wtorki i piątki w godz. od 7:00 do ok. 15. Handel płodami rolnymi: zbożem, warzywami i owocami, mieszankami pasz.

2. Targowica Miejska w obrębie ulic Spółdzielczej, Dolnej i Wojska Polskiego – czynna od poniedziałku do soboty. Wtorek i piątek to główne dni targowe.
Handel odbywa się w pawilonach i na tradycyjnych straganach, gdzie prowadzona jest sprzedaż szerokiego asortymentu spożywczego, odzieżowego, przemysłowego (w tym elektronarzędzia i AGD). Na terenie Targowicy prowadzone są ponadto punkty usługowe, m.in. gastronomiczne, punkt szklarski, kaletniczo–szewski, dorabianie kluczy, fryzjer.

Regulamin Targowisk

Kosimy powierzchnie duże
 • boiska,
 • łąki,
 • pobocza dróg,
 • skwery i parki.
oraz powierzchnie małe:
 • posesje prywatne,
 • inne małe powierzchnie zielone,
  jak ogródki czy działki.

Dysponujemy niezbędnym sprzętem do tych prac tj. kosiarki bijakowe, wykaszarki, kosiarki spalinowe, rębak, mikrociągniki, ciągniki rolnicze.

Skip to content