Budowa energooszczędnego budynku administracyjno – socjalnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

M
"

Zobacz

Przedsięwzięcie zakładało budowę nowego budynku socjalno – administracyjnego z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną, klimatyzacyjną, elektryczną i teletechniczną. Budynek został wyposażony w instalację fotowoltaiczną o mocy 39,76 kWp oraz 2 pompy ciepła powietrzne dwusprężarkowe do montażu zewnętrznego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Budowa siedziby spółki PGK w Końskich odbyła się z uwzględnieniem głównego celu programu NFOŚiGW, którym jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia zużycia energii w budynkach oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Budownictwo Energooszczędne. Część 1 Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
Konkurs: 2019 r.
Wartość przedsięwzięcia: 3 378 547,00 zł.
Inwestycja uzyskała wsparcie w łącznej kwocie 1 450 000,00 zł, z czego 800 000,00 zł stanowi pożyczka, a 650 000,00 zł dotacja.

Skip to content