Cenniki

M
"

Zobacz

Cennik usług na terenie gminy Końskie dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 01.01.2024 r.

Cennik usług na terenie powiatu koneckiego poza terenem Gminy Końskie dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 01.01.2024 r.

Cennik usług transportowo – sprzętowych na terenie gminy Końskie dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązujący od 01.01.2024 r.

Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów dla gminy Końskie obowiązujący od 01.01.2024 r.

Cennik usług odbioru i zagospodarowania odpadów dla powiatu koneckiego obowiązujący od 01.01.2024 r.

Cennik opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych i innych nieczystości stałych dostarczanych do PGK w Końskich Sp. z o.o. obowiązujący od 01.01.2024 r.

Archiwum cenników ważnych do dnia 31.12.2023 r.
Skip to content